Personvernerklæring for Be Senja as/Design byJ.

1. Behandlingsansvarlig: Barbro Yvonne Johnsen er på vegne av Be Senja as behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.
 

2. Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder:navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse.
 

3. Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.
 

4. Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).
 

5. Innhenting av personopplysninger

Vi henter ikke inn andre opplysninger enn de du har lagt inn selv ved kjøp av våre produkter.
 

6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter.

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.
 

.7. Sletting av personopplysninger.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.
 

8. Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.
 

9. Personvernombud

Barbro Yvonne Johnsen, Eier, Be Senja AS/ design byJ


 

10. Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.
 

11. Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:
barbro@designbyj.no

Be Senja AS
Rubbestadveien 211, 9304 Vangsvik